PROYECTE RETAIL, OFICINES I COMERCIAL

Multiópticas Madrid

Des de fa 12 anys, donem servei a Multiópticas a Colmenar (Madrid). Just al seu equip tècnic, vam disposar en tot moment, de les últimes tendències. Realitzem espais d’exposició i venda per als seus associats, marcant tendències comercials i els últims avanços en il·luminació, so, seguretat, vigilància, amb el màxim Confort, Sostenibilitat, Eficiència i Seguretat.

Treballem perquè els espais de treballs siguin acollidors, pràctics i segurs. Disposem de sistema d’il·luminació continu i avalat pels serveis de prevenció, s’incorporen subministraments continus d’energia i qualitat de l’electricitat. El sistema de telecomunicacions el dotem amb les últimes tecnologies garantint així, sistemes segurs. En la plataforma de gestió de comandes el client disposa de magatzems, en els quals implementem sistemes de climatització, il·luminació i seguretat més avançats, per a garantir un màxim rendiment del departament amb el menor cost i la màxima seguretat. Alhora, gestionem tota la urbanització i gestió de serveis.
També es va dissenyar el garatge, recepció, zones comunes, exteriors, control d’accessos i seguretat, per a garantir una imatge adequada de la companyia, moderna i amb el servei requerit, sense ostentacions.

PROYECTE RETAIL, OFICINES I COMERCIAL

Multiópticas Madrid

Des de fa 12 anys, donem servei a Multiópticas a Colmenar (Madrid). Just al seu equip tècnic, vam disposar en tot moment, de les últimes tendències. Realitzem espais d’exposició i venda per als seus associats, marcant tendències comercials i els últims avanços en il·luminació, so, seguretat, vigilància, amb el màxim Confort, Sostenibilitat, Eficiència i Seguretat.

Treballem perquè els espais de treballs siguin acollidors, pràctics i segurs. Disposem de sistema d’il·luminació continu i avalat pels serveis de prevenció, s’incorporen subministraments continus d’energia i qualitat de l’electricitat. El sistema de telecomunicacions el dotem amb les últimes tecnologies garantint així, sistemes segurs. En la plataforma de gestió de comandes el client disposa de magatzems, en els quals implementem sistemes de climatització, il·luminació i seguretat més avançats, per a garantir un màxim rendiment del departament amb el menor cost i la màxima seguretat. Alhora, gestionem tota la urbanització i gestió de serveis.
També es va dissenyar el garatge, recepció, zones comunes, exteriors, control d’accessos i seguretat, per a garantir una imatge adequada de la companyia, moderna i amb el servei requerit, sense ostentacions.

PROYECTE RETAIL, OFICINES I COMERCIAL

Multiópticas Madrid

Des de fa 12 anys, donem servei a Multiópticas a Colmenar (Madrid). Just al seu equip tècnic, vam disposar en tot moment, de les últimes tendències. Realitzem espais d’exposició i venda per als seus associats, marcant tendències comercials i els últims avanços en il·luminació, so, seguretat, vigilància, amb el màxim Confort, Sostenibilitat, Eficiència i Seguretat.

Treballem perquè els espais de treballs siguin acollidors, pràctics i segurs. Disposem de sistema d’il·luminació continu i avalat pels serveis de prevenció, s’incorporen subministraments continus d’energia i qualitat de l’electricitat. El sistema de telecomunicacions el dotem amb les últimes tecnologies garantint així, sistemes segurs. En la plataforma de gestió de comandes el client disposa de magatzems, en els quals implementem sistemes de climatització, il·luminació i seguretat més avançats, per a garantir un màxim rendiment del departament amb el menor cost i la màxima seguretat. Alhora, gestionem tota la urbanització i gestió de serveis.
També es va dissenyar el garatge, recepció, zones comunes, exteriors, control d’accessos i seguretat, per a garantir una imatge adequada de la companyia, moderna i amb el servei requerit, sense ostentacions.