PROYECTE DE MANTENIMENT

Hotel Ibis Barcelona

Des de fa 4 anys, realitzem el manteniment preventiu i correctiu de l’Hotel Ibis a Barcelona. Disposem d’un responsable de contracte que cada setmana revisa, al costat dels tècnics assignats i la direcció de l’hotel, el compliment dels objectius. Cada dia el nostre tècnic compleix amb la planificació acordada segons el pla de manteniment. Aquest compliment, permet a l’Hotel disposar de la cobertura legal de les seves instal·lacions, allargar la vida d’aquestes i poder anticipar-se a les avaries i Incidències.
El nostre equip ha dissenyat un pla de treball per a adaptar el servei i l’assistència a la necessitat de l’Hotel, potenciant el servei entre les 10 i 17 hores, així no s’incideix en l’activitat dels seus clients. L’actuacions a realitzar en cada espai de l’Hotel es desplacen o modifiquen depenent de cada dia i de la situació de cada moment. Cada mes lliurem un Informe en el qual es plasma l’estat de les instal·lacions i de la seva situació. També elaborem un informe anual on es comunica i valora totes les millores i propostes dels departaments tècnics propis o col·laboradors.
Disposem d’una eina digital, que ens permet compartir i interactuar en tot moment amb el nostre equip responsable i l’equip de treball de l’hotel, així en tot moment podem compartir les tasques i l’estat de l’edifici. Aquesta eina, ens permet gestionar en menys de 2 hores qualsevol avaria o contratemps de l’hotel.
El nostre equip està organitzat i preparat per a solucionar, d’una manera ràpida i segura, qualsevol incidència elèctrica, climatització, aigua, qualitat de l’aire, protecció contra incendis, comunicació, seguretat o videovigilància.